• Developmental expression of transcription factors 

   Aitola, Marjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 212 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Transkriptiofaktoreiden ohjaama geenien luenta säätelee sikiökehitystä Geenit ohjaavat monimutkaista kehitystapahtumaa, jonka aikana solut jakautuvat kasvun mahdollistamiseksi, erilaistuvat ja ohjautuvat kolmiulotteisesti ...