• Epilogi: Yhteisyyden jatkumo 

   Kangaspunta, Seppo; Aro, Jari; Saastamoinen, Mikko; Kangaspunta, Seppo (Tampere University Press, 2011)
   bookPart
  • Kulttuuri, tutkimus, metodi 

   Aro, Jari; Heiskala, Risto; University of Tampere
   Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Verkkojulkaisusarja A : 1 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book
   Julkaisu sisältää tammikuussa 2006 Tampereen yliopistossa pidetyn "Kulttuuri, tutkimus, metodi" seminaarin alustuksia.
  • Sosiologia ja kielenkäyttö : retoriikka, narratiivi, metafora 

   Aro, Jari
   Acta Universitatis Tamperensis : 654 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Kirjassa tutkitaan sosiologian tieteellistä kielenkäyttöä, tutkimuskohteena ovat erityisesti sosiologisten tekstien metateoreettiset jaksot. Asiaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta tutkimalla sosiologisten tekstien ...
  • Yhteisöllisyys ja sosiaalinen side 

   Aro, Jari; Kangaspunta, Seppo (Tampere University Press, 2011)
   bookPart