• Yhteisön aktivointi: toimintatutkimus sosiaali- ja terveystoimen työssä 

   Asikainen, Paula
   Acta Universitatis Tamperensis : 650 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tässä toimintatutkimuksessa kehitettiin yhteisön aktivointia sosiaali- ja terveystoimen työssä. Tutkimuksessa toteutetun kehittämisohjelman tavoitteena oli a) parantaa yhteisöntarpeiden ja voimavarojen tunnistamista, b) ...