• Konservointityön professionalisaatio 

   Auer, Tuula
   Acta Universitatis Tamperensis : 773 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Tutkimus on ammattikuntaan kohdistuva tapaustutkimus, jossa tarkastellaan konservointialan kehittymistä ammatista professioksi. Tutkimus kohdistuu Suomen konservaattorien ammattikuntaan, jonka professionaalisen profiilin ...