• Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt 

   Autonen-Vaaraniemi, Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 878 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Aiemmassa sosiaalitutkimuksessa eronneet miehet on nähty pääsääntöisesti ongelmana. Myös miehen koti on määrittynyt ongelmaksi, jos sitä ylipäänsä on otettu tutkimuksen aiheeksi. Nojautuen kriittiseen miestutkimukseen ja ...