• Utilising the learning organization for management capacity building at Makerere University 

   Bisaso, Ronald
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1130 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2011)
   Väitöskirja
   Tämä tutkimus pyrkii tukemaan korkeakoulujohtoa korkeakoulun reagointikyvyn (responsiivisuuden) kehittämisessä hyödyntämällä oppivan organisaation käsitettä. Tutkimuksessa käytettiin sekä taannehtivaa että ajantasaista ...