• Liminality matters: Balkanism and its edges in Bulgarian political cartoons 2004-2009 

   Curticapean, Alina
   TAPRI Studies in Peace and Conflict Research : 99 (Tampereen yliopisto, 2011)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan, miten Bulgaaria, jonka ajatellaan usein olevan Euroopan periferinen yhteiskunta, näkee itsensä suhteessa keskustaan eli Euroopan unioniin. Tyypillinen tapa tutkia tämän tapaisia ...