• Tiedon jakaminen organisaatiossa - kuinka aineetonta pääomaa kasvatetaan 

   Stenberg, Martin
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1211 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Tieto ja tietämys ovat olleet ihmiskunnan historiassa keskeisiä sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja mahdollistajia. Ne ovat nousseet lisääntyvän mielenkiinnon kohteiksi myös tietoyhteiskunta-, oppimis- ja organisaatio- ...