• MS-taudin diagnoosi, lääkehoito ja kuntoutus 

   Elovaara, Irina; Atula, Sari; Erälinna, Juha-Pekka; Färkkilä, Markus; Pirttilä, Tuula; Remes, Anne; Ruutiainen, Juhani; Varis, Tiina (2010)
   article
   Mitä uutta päivityksessä? MS-taudin lääkehoito aloitetaan heti McDonaldin diagnostisten kriteereiden täytyttyä. Henkilöitä, joilla todetaan kliinisesti eriytynyt oireyhtymä (KEO) ja suurentunut riski saada MS-tauti ...
  • Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia natalitsumabihoidon komplikaationa 

   Soilu-Hänninen, Merja; Päivärinta, Markku; Sonninen, Pirkko; Parkkola, Riitta; Vuorinen, Tytti; Erälinna, Juha-Pekka (2013)
   article
   Natalitsumabia käytetään yksinään taudinkulkua muuttavana lääkityksenä erittäin aktiivisen aaltomaisen MS-taudin hoitoon. Natalitsumabihoitoon liittyy riski sairastua progressiiviseen multifokaaliseen leukoenkefalopatiaan ...