• Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus 

   Eriksson-Piela, Susan
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 252 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Väitöskirjassa tutkitaan hoitotyössä toimivan henkilön ammatillista asemaa analysoimalla sydänsairausten hoitoon erikoistuneen hoitohenkilöstön tapoja tehdä ymmärrettäväksi vallitsevaa ammatillista todellisuuttaan. ...