• Suositellut, valitut ja luetut. Kirjallisuus kirjastoissa 1918-1939 

   Eskola, Eija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 397 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Eija Eskolan väitöskirja liittyy lukemisen historian ja kirjastohistorian tutkimustraditioon. Siinä etsitään vastauksia kysymyksiin millainen lukija haluttiin kirjastotoimen piirissä sotien välisenä aikana kasvattaa ja ...