• Changes in Sexual Behavior and Hormonal Contraceptives Use Among Finnish Adolescents 

   Falah, Hassani Kobra
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 978 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Pitkän vähenemisen jälkeen 15-19-vuotiaiden tyttöjen raskauden keskeytykset lisääntyivät 66 %:lla vuosina 1995-2000. Nuorten seksuaalikäyttäytymisestä ja ehkäisyvälineiden käytöstä oli niukasti tutkimustietoa 1990-luvun ...