• Dimensions of Pedagogical Leadership in Early Childhood Education and Care 

   Fonsén, Elina; Hujala, Eeva; Waniganayake, Manjula; Rodd, Jillian (Tampere University Press, 2013)
   bookPart
  • Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa 

   Fonsén, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1398 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimus ”Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa” on kasvatustieteen alaan sijoittuva suomalaisen päivähoito-organisaation pedagogista johtajuutta käsittelevä narratiivinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ...
  • Varhaiskasvatuksen johtajuuden ytimessä : tutkimuksen ja käytännön puheenvuoroja 

   Hujala, Eeva; Fonsén, Elina; Heikka, Johanna; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Artikkeliteoksen ensimmäinen osa käsittelee tutkijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroja varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä tuoreen tutkimustiedon valossa. Julkaisun toinen osa käsittelee ...