• New forms of radio in Europe and in Finland 

   Mervaala, Erkki (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   The aim of this Master's Thesis is to map out, what new and emerging technological advances are made in radio in Europe, what options are there, whether and how it is going to evolve and if this evolution may affect the ...
  • The Politics of Multivocality. Encountering Maghrebi Women in France 

   Kynsilehto, Anitta
   Acta Universitatis Tamperensis : 1644 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Muuttoliikkeet ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Poliittisessa diskurssissa yhtäältä tunnustetaan tarve ja toive erityisesti koulutettujen muuttajien houkuttelemiseksi Eurooppaan, toisaalta muuttajien ...