• GABA and glutamate in human epilepsies: studies on the platelet model 

   Rainesalo, Sirpa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 360 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Epilepsia on yleisimpiä neurologisia pitkäaikaissairauksia, johon sairastuu noin 5 % ihmisistä jossain elämänsä vaiheessa. Epilepsian tutkimuksessa ja hoidossa on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita viime vuosikymmeninä, ...