• On Meet and Join Matrices Associated with Incidence Functions 

   Korkee, Ismo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 524 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Lukuteoriassa SYT-matriisilla tarkoitetaan n x n matriisia, jonka jokainen alkio on vastaavan rivi- ja sarakenumeron suurin yhteinen tekijä (syt). SYT-matriisien teoria alkoi H.J.S. Smithin vuonna 1876 lehdessä Proc. ...