• Contributions to Statistical Aspects of Computerized Forest Harvesting 

   Koskela, Laura
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 629 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimus kuuluu tilastotieteen alaan ja siinä tarkastellaan tilastotieteen keinoin eräitä nykyaikaisen koneellisen ja tietokonepohjaisen puunkorjuun kysymyksiä. Työ koostuu yhteenveto-osasta ja kuudesta artikkelist ...