• Kauhajoen koulusurmat mediassa 

   Raittila, Pentti; Haara, Paula; Kangasluoma, Laura; Koljonen, Kari; Kumpu, Ville; Väliverronen, Jari
   Journalismin tutkimusyksikkö, Julkaisuja : A 111/ 2009 (2009)
   book
   Journalismin tutkimusyksikkö Julkaisuja A 111/ 2009 Tutkimus kuvaa Kauhajoella 23. syyskuuta 2008 tapahtuneiden koulusurmien käsittelyä suomalaisessa journalismissa. Tutkimus on jatkoa kesäkuussa 2008 ilmestyneelle Jokelan ...
  • Poliitinen maahanmuuttokeskustelu Helsingin Sanomien verkkokeskusteluissa 

   Haara, Paula; Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2012)
   bookPart
  • Sovittelujournalismin käsikirja 

   Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura; Haara, Paula (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Sovittelujournalismi tarjoaa uusia keinoja käsitellä konfliktiherkkiä aiheita. Sovittelujournalismi on ajattelun ja toiminnan tapa, joka auttaa hahmottamaan ristiriitoja muuten kuin vain vastakkainasetteluna. Tavoitteena ...
  • Vihapuhe sananvapautta kaventamassa 

   Pöyhtäri, Reeta; Haara, Paula; Raittila, Pentti (Tampere University Press, 2013)
   book
   Julkisuudessa on erityisesti Norjan kesän 2011 joukkosurman jälkeen käyty keskustelua verkkovihasta ja vihapuheesta ja niiden vaikutuksesta yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Tämä kirja perustuu vuosina 2012-2013 tehtyyn ...
  • Väkivalta pirstaloituvassa mediamaisemassa : Fokusryhmätutkimus uhkan kokemuksesta ja rikostiedon lähteistä 

   Haara, Paula; Reunanen, Esa; Näsi, Matti; Kivivuori, Janne (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Uutismedia on säilyttänyt asemansa tärkeimpänä rikostiedon lähteenä, mutta internet ja mobiili media ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset saavat ja arvioivat väkivaltarikoksia koskevaa tietoa. Tampereen yliopiston ...
  • Yksityisyys ja notkea valvonta : Yksityisyys ja anonymiteetti verkkoviestinnässä -projektin loppuraportti 

   Sirkkunen, Esa; Haara, Paula (Tampereen Yliopisto, 2017)
   book
   Yksityisyyden rajoja piirretään paraikaa uudelleen niin lainsäädännössä, liiketoiminnassa kuin käyttäjien arjessakin. Joidenkin tutkijoiden mukaan elämme notkean valvonnan aikaa. Olemme vaihtaneet yksityisyytemme digitaalisiin ...