• Varallisuuden arvostamisperusteesta perintöverotuksessa 

      Henttula, Juhani (Oy Finn Lectura Ab, 2005)
      Väitöskirja
      Perintöverotus on ollut vilkkaan julkisen keskustelun kohteena syksystä 2004 alkaen. Kun varallisuusverotus poistuu vuoden 2006 alusta, perintö- ja lahjaverolain arvostamisperuste esitetään muutettavaksi myös lainsäädäntötasolla ...