• Sopimusohjaus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa 

   Ihalainen, Rauno
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 622 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   PIRKANMAAN SOPIMUSOHJAUS HYVIN TOIMIVA ERIKOISSAIRAANHOIDON OHJAUSMENETTELY Pirkanmaalla kehitetty tilaaja-tuottaja-mallin mukainen sopimusohjaus on kokonaisuutena hyvin toimiva erikoissairaanhoidon ohjausmenettely, joka ...