• Viljelijän työperäinen astma 

   Iivonen, Eero
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 119 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Viljelijän astma-ohjelmassa on yhdistetty työhygieeninen ja kliininen tutkimustieto. Potilaiden oireisiin, työtapoihin, allergologisiin löydöksiin ja ammattiastmadiagnostiikkaan on yhdistetty työhygieeniset mittaustuloks ...