• Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset 

   Ilomäki, Irma
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 795 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Ääni on opettajan tärkein työväline. Opettajan ammatissa on suuret vaatimukset äänelliselle osaamiselle; etenkin äänen kestokyvylle, kantavuudelle ja äänenkäytön viestinnälliselle toimivuudelle. Keskeiset opettajien äänen ...