• Henkilöstönedustus ja refleksiivinen oikeus 

   Isaksson, Paavo
   TaY. Työelämän tutkimuskeskus : 18 /1999 (Tampereen yliopisto, 1999)
   Väitöskirja
   Oikeussääntelyn refleksiivisyyttä ja työelämän joustavuutta voidaan kehittää itsesääntelyä ja kommunikatiivisuutta lisäävien neuvottelu- ja sopimismekanismien avulla. On tärkeää, että osapuolten tasavertaisuus toimii. ...