• Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus muuttuvassa ympäristössä 

   Könnilä, Paula
   Acta Universitatis Tamperensis : 646 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkimus tarkastelee ja selvittää tekijöitä, joilla on merkitystä sosiaali- ja terveysalan työn ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämiselle, muutoshallinnalle sekä koulutuksen ja työelämän yhteyksille. Tutkimus peilaa ...