• Käännös oikeudenkäyntiaineistona - lakitekstien tulkinta oikeuskäsitteiden kääntämisen näkökulmasta 

   Kinnunen, Tuija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 552 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt, minkä vuoksi kansallisissa oikeusistuimissa joudutaan soveltamaan vierasta oikeutta yhä useammin. Tällaisia tilanteita liittyy perhe- ja perimysasioihin tai esimerkiksi kansainvälisiin ...
  • Translators' Agency 

   Kinnunen, Tuija; Koskinen, Kaisa; University of Tampere
   Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series : B4 (Tampere University Press, 2010)
   book
     Translators' Agency is a collection of articles focusing on the role of agency in the activity of translators and interpreters. Situated within the sociology of translation, this volume employs a number of approaches ...