• Visiot oppilaitoksen johtamisessa -Tulevaisuuden tahtotilaa muodostamassa 

   Kirveskari, Tuija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 256 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa on käytetty brittiläistä diskurssinalyysia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaitosjohdon aikaperspektiivi vaihtelee lyhyestä, keskipitkään ja pitkään. Pitkän aikaperspektiivin omaavat henkilöt ovat ...