• Woodrow Wilson's Use of History: The Malleable Past 

   Kivinen, Tiina
   Acta Universitatis Tamperensis : 1129 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Tutkimus tarkastelee historian käyttöä argumentaatiokeinona poliittisessa retoriikassa. Tapausesimerkkinä on Yhdysvaltain entisen presidentin Woodrow Wilsonin puheet ensimmäisen maailmansodan (1914-1918)ajalta. Tutkimuksen ...