• Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä 

   Kulkki-Nieminen, Auli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 963 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Selkokieli määritellään sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan mukautetuksi kielimuodoksi, joka on yleiskieltä luettavampaa ja ymmärrettävämpää ja joka suunnataan erityisille vastaanottajaryhmille. Tutkimus koskee ...