• Benchmarking ammatillisen aikuiskoulutuksen toiminnan kehittämisen välineenä 

   Kulmala, Juhani
   Acta Universitatis Tamperensis : 663 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa on selvitetty, millaisia käsityksiä ja kokemuksia aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöllä on benchmarking-toiminnasta. Benchmarking-tekijöiden lisäksi on mitattu benchmarking-toiminnalle yksilöllisiä ja ...