• Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastenkotityöstä 

   Laakso, Riitta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 876 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Yli 8 000 lasta ja nuorta elää Suomessa lastensuojelulaitoksissa. He elävät lapsuuttaan laitoksissa yhdessä työntekijöiden ja toisten lasten kanssa. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on lastenkodissa tehtävä työ, ...
  • Vaativat tilanteet sijaishuoltotyössä 

   Eronen, Tuija; Laakso, Riitta; Enroos, Rosi; Mäntysaari, Mikko; Ranta-Tyrkkö, Satu (Tampere University Press, 2017)
   bookPart