• Finanssiriskit Suomen kunnissa 

   Laesterä, Eero
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 930 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Vaarantavatko finanssiriskit kuntien itsehallinnon? Tutkimuksessa selvitettiin kuntien finanssiriskien lajit, niiden suuruuteen vaikuttavat tekijät, riskinsietokyvyn ja finanssiriskien suuruus ja laskettiin, riskinsietokyvyn ...