• Mobile phone use and risk of brain tumours 

   Lahkola, Anna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 975 (Tampere University PressSäteilyturvakeskus, 2010)
   Väitöskirja
   Matkapuhelimen käyttö on lisääntynyt maailmanlaajuisesti 1990-luvulta alkaen ja vuoden 2009 lopussa matkapuhelimen käyttäjiä oli jo 4.6 miljardia. Koska matkapuhelinta käytetään lähellä päätä, puhelimen lähettämälle ...