• Morphosyntactic convergence and integration in Finland Russian 

   Leisiö, Larisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 85 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Väitöskirja käsittelee lauseiden rakenteellisia piirteitä suomenvenäläisten puheessa. Venäjän lisäksi he puhuvat myös suomea ja/tai ruotsia, joten venäjä saa harvemmin puhuttuna vaikutuksia suomen ja ruotsin kielistä. ...