• Social Support and Psychological Stress Processes in the Early Phase of Cancer 

   Lehto-Järnstedt, Ulla-Sisko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 53 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Psykososiaalisilla tekijöillä on esitetty olevan vaikutusta sekä syöpäpotilaan psyykkiseen hyvinvointiin että taudin biologiseen etenemiseen. Psyykkinen stressi saa aikaan monenlaisia fysiologisia muutoksia, mm. heikentää ...