• Organisaation osaamisen strateginen hallinta 

   Lehtonen, Teemu J.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 173 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Koska tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, tulee yrityksen strategian perustua osaamiseen, jota voidaan hyödyntää joustavasti kilpailu- ja markkinatilanteiden muuttuessa. Tämän lisäksi organisaatiolla on oltava se ...