• Ammatillinen opettajuus kansallisessa verkko-opetuksen kehittämishankkeessa 

   Leinonen, Anna Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 736 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Miten tietotekniikkaa voidaan käyttää käytännön ammattien oppimisen tukena? Tietotekniikka alkaa olla läsnä kaikkialla. Se tunkeutuu kaikille ihmisen elämän osa-alueille, yhä voimallisemmin myös oppimiseen ja opiskeluun. ...