• Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena 

   Leskelä, Jori
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 448 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Mentorointi on nopeasti yleistymässä Suomessa. Yhtenä syynä tähän on se, että lähimmän kymmenen vuoden aikana työelämästä on siirtymässä eläkkeelle suuri määrä ihmisiä. Heidän mukanaan organisaatioista saattaa kadota ...