• Organisaation muisti - käsiteanalyysi 

   Mäkinen, Sari
   Department of Information Studies: Research Notes : 2003-2 (Tampereen yliopisto, 2003)
   report
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella organisaation muistin käsitteen sisältöä ja määritelmiä eri tieteenaloilla. Organisaation muistilla voidaan ajatella tarkoitettavan organisaation informaatioresursseja, tietoa, ...
  • Records Management in Mobile Work 

   Mäkinen, Sari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1338 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Mobiili työ ja erilaisten mobiilivälineiden käyttö työskentelyn tukena on yleistynyt. Työ ei ole enää sidottua tiettyyn aikaan ja paikkaan, vaan informaatio- ja viestintäteknologian avulla voi työtehtäviä hoitaa paikasta ...