• Debattia tableteista. Pohjustusta lukulaitejournalismin tutkimiseksi 

   Harju, Auli; Männistö, Anssi; Heinonen, Ari (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
  • Islam länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa: myyttis-ideologinen ja kuva-analyyttinen näkökulma sivilisaatioiden kohtaamiseen 

   Männistö, Anssi
   TaY. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus. Tutkimuksia : 87 (Tampereen yliopisto, 1999)
   Väitöskirja
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia ovat olleet islamilaista sivilisaatiota koskevat hallitsevat eli hegemoniset länsimaiset käsitykset historiallisesti ja millaisiin poliittisiin ja kulttuurisiin tarkoitusperiin ...
  • Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus 

   Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, Anssi; Viestintätieteiden tiedekunta ; University of Tampere (Tampereen yliopisto, 2017)
   book
   Journalistisen dokumenttiteatterin tutkimushanke, Jodote toteutettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2014-2016. Hankkeessa tutkittiin journalistista dokumenttiteatteria ilmiönä ja sen historiaa. Yksi tutkimuskohteista oli ...
  • Kun kaikki videoivat kaikkea - liikkuva kuva sanomalehden sivuilla 

   Mäenpää, Jenni; Männistö, Anssi
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B 53 (Tampereen yliopisto, 2009)
   book
   Sanomalehtien verkkovideot ovat uusi journalistinen ilmaisumuoto. Laajamittaisesti niitä on alettu tehdä ja esittää vuodesta 2006 alkaen internetin YouTube-video-palvelun ilmiömäisen menestyksen innoittamana ja kamerapuhelimien ...
  • Tablettijournalismia tutkimassa 

   Heinonen, Ari; Männistö, Anssi; Pajunen, Anna; Pekonen, Juho-Pekka (Tampereen yliopisto, 2012)
   book
   Julkaisu on tutkimushankkeen Lukulaitejournalismi – nyt päätösraportti. Julkaisussa sekä hahmotellaan tutkimuksellisia avauksia tablettimaailman tutkimiseksi nimenomaan journalismin näkökulmasta että tuodaan esiin tuoreita ...