• Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto 

      Mäkinen, Eija (Finnpublishers Oy, 2000)
      Väitöskirja
      Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on tullut voimaan 1.1.2000. Uuden lain keskeinen tavoite on avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen. Osallisilla on lain mukaan oikeus osallistua kaavan valmisteluun ja kaavan ...