• African Carmen. Transnational Cinema as an Arena for Cultural Contradictions 

   Maasilta, Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 626 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Väitöskirja käsittelee länsiafrikkalaisen transnationaalin elokuvan koti- ja ulkomaiseen vastaanottoon liittyviä jännitteitä. Transnationaalilla afrikkalaisella elokuvalla tarkoitetaan työssä joko pysyvästi tai tilapäisesti ...
  • Ehdokkaiden maahanmuuttopolitiikkaan liittyvä kampanjointi blogipalveluissa 

   Maasilta, Mari; Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2012)
   bookPart
  • Islam suomalaisissa joukkoviestimissä 

   Maasilta, Mari; Rahkonen, Juho; Raittila, Pentti
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 103 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Islam on viime vuosiin saakka pysynyt suomalaisille etäisenä, mutta sen merkitys niin meillä kuin muuallakin on lisääntymässä. Keskustelussa islamin suhteesta Suomeen ja suomalaisiin törmätään väistämättä myös islamin ...
  • Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä 

   Maasilta, Mari; Simola, Anna; af, Heurlin Heidi
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 107/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Tutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien maahanmuuttajien mediankäyttöä ja vertaillaan heidän ja syntyperäisten suomalaisten tulkintoja suomalaisista mediasisällöistä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa joukkoviestinnän ...
  • Maahanmuutto ja vaalit televisiojulkisuudessa 

   Wickström, Jarkko; Maasilta, Mari; Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2012)
   bookPart
  • Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit 

   Maasilta, Mari; Viestinnän, median ja teatterin yksikkö ; University of Tampere (Tampere University Press, 2012)
   book
   Vuoden 2011 eduskuntavaalit tullaan muistamaan muutosvaaleina, jotka horjuttivat suomalaista kolmen suuren puolueen valtablokkia. Kokoomuksen, Sosialidemokraattien ja Keskustan rinnalle nousivat Perussuomalaiset, jotka ...
  • Maahanmuuttokirjoittelu sanomalehdissä 

   Vehmas, Susanna; Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2012)
   bookPart
  • Perinteinen ja sosiaalinen media ruokkivat toinen toisiaan 

   Maasilta, Mari; Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2012)
   bookPart
  • Poliitinen maahanmuuttokeskustelu Helsingin Sanomien verkkokeskusteluissa 

   Haara, Paula; Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2012)
   bookPart
  • Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt 

   Maasilta, Mari (Tampere University Press, 2010)
   book
   Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt nostaa esiin uuden näkökulman suomalaisiin televisio-ohjelmiin. Se tarkastelee Suomessa asuvien maahanmuuttajien käsityksiä Suomen televisiosta ja erityisesti sen monikultuurisista ...