• Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia monialaisissa ammattikorkeakouluissa 

   Lyytinen, Anu; Marttila, Liisa; Kautonen, Mika
   Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, työraportteja - Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Working Papers : 2/2008 (2008)
   workingPaper
   Tämä tutkimus on kolmas ja viimeinen osa "Ammattikorkeakoulut ja uudet osaamisalat: ammattikorkeakoulujen ja uusien osaamisalojen kehittäjäyhteisöjen ja kompetenssien kohtaaminen" -tutkimuskokonaisuutta. Tutkimuskokonaisuuden ...
  • Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos. Laitosjohtajakyselyn tulokset 

   Marttila, Liisa; Lyytinen, Anu; Ylijoki, Oili-Helena; Kaukonen, Erkki
   Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, työraportteja - Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Working Papers : 5/2010 (Tampereen yliopisto, 2010)
   workingPaper
  • Ura kerronnallisena työnä – ammattikorkeakoulun opettajat kertojina 

   Marttila, Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1550 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Uraa, esimerkiksi opiskelu- ja työuraa, voidaan tarkastella yksilön, ammatillisten yhteisöjen ja yhteiskunnan välillä rakentuvana sosiaalisena konstruktiona. Urista kerrottaessa elämänhistorian sekä työelämän tapahtumiin ...