• Health Impact Assessment as a Policy Innovation 

   Nilunger, Mannheimer Louise
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 863 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Terveysvaikutusten arviointi (TVA) voidaan määritellä valmisteilla olevien päätösten terveysvaikutusten määrittelyksi ja ennustamiseksi, jotta vaikutukset otettaisiin paremmin päätöksenteossa huomioon. Väitöskirjassa on ...