• Puolueet luokkaetujen vaalijoina Suomen eduskunnassa 1960-luvulta 19990-luvulle 

   Niskanen, Paavo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 787 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Marxismin mukaan kapitalistisen yhteiskunnan jäsenet jakaantuvat kolmeen luokkaan: porvaristoon, keskiluokkaan ja työväenluokkaan. Jotkut marxismin tukijat jakavat keskiluokan talonpojistoon ja muuhun keskiluokkaan. ...