• Determinants of Outcome in Adult Cardiac Surgery 

   Nissinen, Juha
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1001 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Kirurgiassa riskien tunteminen ja arvottaminen ovat keskeisiä asioita potilaan ennusteen ja resurssien suunnittelemisen kannalta. Sydänkirurgiassa riskitekijät muodostuvat potilaan sairastamista aikaisemmista sairauksista, ...