• Sairaanhoitajien kuormittuminen hoitotilanteissa 

   Nuikka, Marja-Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 152 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Hoitotyön kuormittavuuden ja sairaanhoitajien työssä jaksamisen tutkiminen edellyttää tietoa todellisista työtilanteista. Sairaanhoitajien työssä jaksaminen on tärkeää potilaan huolenpidon ja hoidon laadun kannalta.Hoito ...