• Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökulmasta 

   Nykänen, Jorma
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 967 (Tampere University PressHämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen aihepiirinä on suomalainen ammatillinen aikuiskoulutusjärjestelmä. Tarkemmin eriteltynä; tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat ammatillisen aikuskoulutuksen toiminta-aikakauudet, ammatillisen aikuiskoulutuksen arvot ...