• Intrinsic Timing and Quantity in Finnish 

   O´Dell, Michael
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 307 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Termi 'kvantiteettikieli' tarkoittaa perinteisen selityksen mukaan sellaista kieltä, jossa äänteiden kestoja käytetään erottamaan eri sanoja toisistaan. Suomen kieltä on pidetty malliesimerkkinä tällaisesta kielestä, koska ...