• Extracellular Volume and Cardiovascular Parameters in Chronic Hemodialysis Patients 

   Ojanen, Seppo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 657 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Suomessa on noin 1200 pitkäaikaisesti keinomunuaishoitoa saavaa potilasta. Noin 70-90 prosentilla heistä on verenpainetauti ja/tai sydämen vasemman kammion liikakasvu. Lisäksi noin kolmasosalla on sepelvaltimotauti tai ...