• Oikeussääntelyn teoriaperusteinen arviointitutkimus 

   Oksanen, Timo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 282 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Suomalaisen lainsäädäntötutkimuksen perinteet ovat eurooppalaisessa vertailussa niukat. Kansainvälisesti korkeatasoisen oikeusteoreettisen ja oikeusfilosofisen tutkimuksen ohella suomalaista oikeustutkimusta on hallinnut ...